μικρότοπος : Χώρος δημιουργικής απασχόλησης, εκπαίδευσης & ψυχαγωγίας για παιδιά

 Κυριακή 3 Φεβρουαρίου  12:00-14:00μ.μ.
* Ελάτε να ανακυκλώσουμε τη γη μαζί να σώσουμε! Παραμύθι, δραματοποίηση και κατασκευή από ανακυκλώσιμα.  

http://mikrotopos.espivblogs.net/
mikrotopos@gmail.com