Συνελεύσεις στο μικρόπολις

ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Συνέλευση για την ΒΙΟ.ΜΕ.
Η επόμενη συνέλευση της ανοιχτής πρωτοβουλίας αλληλεγγύης στον αγώνα των εργαζόμενων της Βιομηχανικής μεταλλευτικής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου στις 18:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του κοινωνικού χώρου για την ελευθερία Μικρόπολις (Βενιζέλου & Βασ. Ηρακλείου 18)

http://biom-metal.blogspot.gr/


 Συνέλευση για την Απευθείας διάθεση προϊόντων
Η επόμενη διαβούλευση του Ανοιχτού Δικτύου για την απευθείας διάθεση προϊόντων στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου στις 11.00πμ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του κοινωνικού χώρου για την ελευθερία Μικρόπολις (Βενιζέλου & Βασ. Ηρακλείου).

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
- Ενημέρωση από την ομάδα διερεύνησης του νομικού και του θεσμικού πλαισίου.
- Έγκριση σχεδίου εκδήλωσης- παρουσίασης του Ανοιχτού Δικτύου.
- Σαφής ορισμός του «μεσάζοντα» (περίπτωση λιανεμπορίου, μεταποιητών κ.α.)
- Ενημέρωση ομάδας για το αλεύρι.
- Πρόταση για εκδήλωση με θέμα την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία.-
- Συγκέντρωση χρημάτων για την αφίσα & τα φυλλάδια.
- Οργάνωση δικτύου τηλεφώνων για την άμεση κινηματική υπεράσπιση των υπαίθριων αγορών.