Κυριακή 27/10 14:00 - 17:00 Κουζίνα αλληλεγγύης

Κουζίνα αλληλεγγύης στους διωκόμενους του αγώνα ενάντια στην εξόρυξη χρυσού στην Χαλκιδική

 Επιτροπή Αλληλεγγύης στους διωκόμενους του αγώνα ενάντια στην  εξόρυξη Χρυσού στη Χαλκιδική

http://solidaritynogold.espivblogs.net