βίντεο παρουσίασης του Μικρόπολις
Παραγωγή μικρόπολις