Έναρξη δομής Μικρότοπου

Ενημερώνουμε όλους τους γονείς οτι ο Μικρότοπος, ο χώρος για τα παιδιά στο Μικρόπολις, ξεκινάει τη λειτουργία του με ανανεωμένο το χώρο του ελεύθερου παιχνιδιού, με νέα τμήματα δημιουργικής απασχόλησης, και με νέες εκδηλώσεις για παιδιά και γονείς.
Θα ακολουθήσει προσεχώς αναλυτικό πρόγραμμα με τα νέα τμήματα και τις εκδηλώσεις από 15 Οκτωβρίου.

Σ