Εκδήλωση "Η Θεωρία των δύο άκρων και οι κοινωνικοί αγώνες"

Εκδήλωση "Τα δύο άκρα και οι κοινωνικοί αγώνες". Στην εκδήλωση θα συμμετέχει ως εισηγητής και ο Γ.Κυρίτσης (δικηγόρος).