Εκδήλωση για το LGBT κίνημα από την αυτόνομη συλλογικότητα ΑΝΤΙΔΟΤΟ