Συζήτηση για την αυτονομία και την Άμεση ΔΗμοκρατία