Κυριακή 1 Ιουνίου στις 7:30, David Hume – Samuel Beckett : Μια παράλληλη ανάγνωση‏