5 Χρόνια Μικρόπολις( Από την εξέγερση του Δεκέμβρη στον δρόμο προς την ελευθερία )

5 Χρόνια Μικρόπολις - Το ιστορικό και πολιτικό βάρος της περιοχής στον χώρο και τον χρόνο

3η Εκδήλωση :5 Χρόνια Μικρόπολις( Από την εξέγερση του Δεκέμβρη στον δρόμο προς την ελευθερία )

Ομιλητές : Μέλη του Μικρόπολις