Μενού Κουζίνας


Αυτή την Κυριακή, παράλληλα με το γεύμα στο Μικρόπολις, η Κουζίνα θα μαγειρέψει και στην ημερίδα στο εργοστάσιο της ΒΙΟΜΕ.