Μαρξιστική Ομάδα Μελέτης : Άνοιξη 2015 - Εισαγωγή στον επαναστατικό Μαρξισμό