Συμμετοχή στις κινητοποιήσεις ενάντια στην πώληση της ΒΙΟ.ΜΕ.