Μπαρ οικ. ενίσχυσης στο στέκι στο βιολογικό

Την Τρίτη 12 Απρίλη, ο Κοινωνικός Χώρος για την Ελευθερία Μικρόπολις μεταφέρεται στο Στέκι στο Βιολογικό, για ένα μπαρ οικ. ενίσχυσης στο οποίο τα έσοδα θα πάνε για την κάλυψη των πρώτων αναγκών προσφύγων και μεταναστ(ρι)ών που φιλοξενούμε αλλά και για τα τα έξοδα σίτισης προσφύγων/μεταναστ(ρι)ών στην Ειδομένη.