Ραδιοφωνική Ομάδα στο ΜικρόπολιςΤο κείμενο αυτό συνιστά μια πρώτη απόπειρα παρουσίασης του πλαισίου και σκεπτικού που αποτέλεσε το έναυσμα για τη λειτουργία ενός ελεύθερου ραδιοφώνου στον Κοινωνικό Χώρο για την Ελευθερία Μικρόπολις, καθώς και μια προσπάθεια περιγραφής των σκοπών και λειτουργιών του ραδιοφώνου αυτού, έτσι όπως αυτά έχουν μέχρι τώρα προσδιοριστεί. Ταυτόχρονα, αποτελεί μια πρώτη τοποθέτηση ιδεών και προβληματισμών που έχει ως σκοπό της την πρόκληση μιας συλλογικότερης ανοιχτής και δυναμικής συζήτησης που θα είναι σε θέση να αφουγκράζεται τις εκάστοτε ανάγκες όσων συλλειτουργούν στο Μικρόπολις αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας σε σχέση με την ουσιαστική, μη χειραγωγημένη πληροφόρηση, και να διαμορφώνει, με άξονα την κάλυψη των αναγκών αυτών, τους στόχους, το χαρακτήρα και τους τρόπους πραγμάτωσης του ραδιοφώνου.

Γιατί φτιάξαμε αυτήν την ομάδα, στόχοι

Η ραδιοφωνική ομάδα στεγάζεται στο δεύτερο όροφο του Κοινωνικού Χώρου για την Ελευθερία Μικρόπολις, όπου έχει διαμορφώσει ένα στούντιο από το οποίο και εκπέμπει στο παρόν με ζωντανές εκπομπές κάθε Κυριακή, μέσω του ράδιο Ένταση στην Αθήνα. Προοπτική για μας είναι η επέκταση του προγράμματος σε καθημερινό επίπεδο, θέτοντας τις βάσεις για τη δημιουργία του δικού μας αυτόνομου μέσου, που θα συμμετέχει σε ένα ευρύτερο δίκτυο ελεύθερων ραδιοφώνων, έτσι όπως παρουσιάζεται παρακάτω.

Η Ραδιοφωνική Ομάδα στο Μικρόπολις εκπέμπει πειραματικά από τα μέσα του Νοέμβρη του 2011. Η σύσταση και η λειτουργία της ομάδας είναι αποτέλεσμα ενός κύκλου συζητήσεων που ξεκίνησε το Σεπτέμβρη του 2011, πάνω σε ιδέες και προτάσεις που υπήρχαν ήδη από τις πρώτες μέρες της δημιουργίας του Μικρόπολις. Κύριος στόχος της λειτουργίας του ραδιοφώνου στο Μικρόπολις είναι η κάλυψη των κοινωνικών αναγκών σε σχέση με την πληροφόρηση και τη διαμοίραση γνώσης, χωρίς να απαξιώνεται ωστόσο ως στόχος και η ψυχαγωγία. Στο πλαίσιο αυτό, θέλουμε να προβάλουμε, να στηρίζουμε και να δίνουμε ένα βήμα έκφρασης και ένα μέσο επικοινωνίας, τόσο στις ομάδες που συλλειτουργούν μέσα στο Μικρόπολις, όσο και γενικότερα σε εγχειρήματα και δομές που προτάσσουν την αυτοοργάνωση, την αυτοθέσμιση, την κοινωνική αντιεξουσία και λειτουργούν με αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες. Επιπλέον, προσπαθούμε να δίνουμε προτεραιότητα στο λόγο και να υποστηρίζουμε τη ζωντανή μετάδοση εκπομπών, που συνιστά προϋπόθεση προκειμένου να πραγματώνεται η αλληλεπίδραση με την ευρύτερη κοινωνία.

Ολοένα και μεγαλύτερα τμήματα της κοινωνίας συνειδητοποιούν ότι τα διαπλεκόμενα και καθεστωτικά μέσα, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα της κυριαρχίας, παρέχουν μία «πληροφόρηση» στρεβλή, χειραγωγημένη, ελεγχόμενη και συρρικνούμενη, αποσιωπούν ηθελημένα γεγονότα και απόψεις, επιχειρούν να κατασκευάζουν τη σκέψη και τις ανάγκες μας και λογοκρίνουν ακόμα και τις ελάχιστες φωνές του χώρου της δημοσιογραφίας που αντιστέκονται. Η απάντησή μας σε όλο αυτό δίνεται συλλογικά και αμεσοδημοκρατικά. Δημιουργούμε το δικό μας, συμμετοχικό, μέσο αντιπληροφόρησης και αμφισβήτησης, συμβάλλοντας στην ενημέρωση για τις κινητοποιήσεις, δράσεις και πρωτοβουλίες της αντιστεκόμενης κοινωνίας, ενώ προβάλλουμε την κουλτούρα, τον πολιτισμό και τις δομές της, όπως γεννιούνται, διαμορφώνονται και αυτοθεσμίζονται σε κοινωνικούς χώρους, καταλήψεις, στέκια, συνελεύσεις εργαζομένων, φοιτητών, γειτονιών κλπ. Το όραμά μας είναι ένα διαφορετικό ραδιόφωνο, όσο και μια διαφορετική κοινωνία. Ένα ραδιόφωνο που βασίζεται στην ελεύθερη διακίνηση ιδεών και στην αντιπληροφόρηση, προσφέροντας μία αντιπρόταση στον κυρίαρχο πολιτισμό, από τους ίδιους που βιώνουν τα γεγονότα και τις καταστάσεις. Ένα ραδιόφωνο, κομμάτι της ζωής, όταν οι άνθρωποι που επιλέγουν να ζήσουν παίρνουν οι ίδιοι τη ζωή τους στα χέρια τους...

Πλαίσιο λειτουργίας

Όλες οι αποφάσεις που αφορούν στην διαχείριση, τη λειτουργία και το περιεχόμενο του ραδιοφώνου λαμβάνονται μέσα από την ανοιχτή συνέλευση της Ραδιοφωνικής Ομάδας στο Μικρόπολις. Η συνέλευση αυτή επιδιώκει να συμπεριλάβει εν δυνάμει όλους όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην πραγμάτωση μιας ουσιαστικά κοινωνικής πληροφόρησης, αλλά και να διερευνήσουν και να συνδιαμορφώσουν μεθόδους που θα μπορούσαν να υποστηρίζουν βέλτιστα έναν τέτοιο συλλογικό στόχο.

Ταυτόχρονα, η ομάδα αυτή συνιστά μία από τις ομάδες που συλλειτουργούν στον Κοινωνικό Χώρο για την Ελευθερία Μικρόπολις και ως εκ τούτου, αφενός είναι συνυπεύθυνη για τη συνολικότερη συνδιαχείριση του χώρου, και αφετέρου φέρει ένα πλαίσιο λειτουργίας σύμφωνο με τα χαρακτηριστικά αυτού. Έτσι, το σύνολο των λειτουργιών της ραδιοφωνικής ομάδας διέπεται από τις αρχές της Άμεσης Δημοκρατίας, της Αλληλεγγύης και της Ελευθερίας, με διαδικασίες που βασίζονται στην αυτοδιαχείριση, και αποφάσεις που λαμβάνονται αντιιεραρχικά, προϋποθέτοντας την ελεύθερη και ισότιμη συμμετοχή όλων όσων λειτουργούν σε αυτή.

Κάθε μέλος της ραδιοφωνικής ομάδας νοείται ως αυτόνομο αλλά μη αυτονομημένο από την ομάδα. Επομένως, έχει ελευθερία έκφρασης, χωρίς όμως να αντιβαίνει στο από κοινού συμφωνημένο πλαίσιο αρχών της ομάδας.

Η κάλυψη των οικονομικών απαιτήσεων για την αγορά και συντήρηση υλικοτεχνικού εξοπλισμού αποτελεί συλλογική ευθύνη των ατόμων που συμμετέχουν στην ομάδα και μπορεί να στηρίζεται συμπληρωματικά από την ελεύθερη συνεισφορά ατόμων ή συλλογικοτήτων που αντιλαμβάνονται τη σημασία του εγχειρήματος. Επιπλέον, οι λειτουργίες που συντελούνται στο ραδιόφωνο είναι αντιεμπορευματικές, με την έννοια ότι δεν αποσκοπούν στην κερδοφορία.

Το όραμα της δικτύωσης

Τέλος, η Ραδιοφωνική Ομάδα στο Μικρόπολις επιθυμεί και επιδιώκει τη δικτύωσή της με άλλα αντίστοιχα αυτόνομα εγχειρήματα αντιπληροφόρησης, με σκοπό την αλληλεπίδραση και συνεργασία τόσο σε σχέση με τη συγκέντρωση και παρουσίαση της πληροφορίας, όσο και σε επίπεδο διαμοίρασης της γνώσης και εμπειρίας γύρω από το ραδιόφωνο και τα μέσα αντιπληροφόρησης γενικότερα. Σε ένα τέτοιο δίκτυο συνεργασίας, θεωρούμε ότι κάθε ομάδα θα πρέπει να ορίζει αφενός το περιεχόμενο του προγράμματός της, αρκεί αυτό να μην προωθεί με κανένα τρόπο τον ρατσισμό, τον εθνικισμό, τον σεξισμό, την κυριαρχία, τον κοινοβουλευτισμό, ή το κέρδος ιδιωτών, αλλά και αφετέρου τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της, αρκεί αυτός να μη θίγει τις αμεσοδημοκρατικές και αντιιεραρχικές διαδικασίες συναπόφασης των συμμετεχόντων στο δίκτυο.

Σύμφωνα με το όραμά μας για τη δικτύωση, οι ομάδες που συμμετέχουν σε ένα τέτοιο δίκτυο εγχειρημάτων αντιπληροφόρησης, πέρα από το να διατηρούν τα δικά τους μέσα, θα συμφωνούν σε μια σχέση επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ τους και θα μπορούν να διαμοιράζονται τακτικά μεταξύ τους πληροφορίες, αλλά και να συνδιοργανώνουν εκδηλώσεις. Επιπλέον, σε ένα τέτοιο πλαίσιο θεωρούμε επιθυμητή τη χρήση εργαλείων της τεχνολογίας που θα υποστηρίζουν την επικοινωνία μεταξύ όλων των ατόμων που συμμετέχουν στο δίκτυο, και τη συζήτηση σε σχέση με θέματα που αφορούν σε αυτό.

Επικοινωνία
Εκπέμπουμε ζωντανά κάθε Κυριακή μέσω του ράδιο ένταση (entasifm.org)
Οι ημερομηνίες διεξαγωγής της ανοιχτής συνέλευσης της ραδιοφωνικής ομάδας ανακοινώνονται στο blog του μικρόπολις: micropolis-socialspace.blogspot.com