11/3/12: Παρουσίαση της Ραδιοφωνικής Ομάδας στο Μικρόπολις στο πλαίσιο του τριημέρου για τα ΜΜΕ