Ο φασισμός στην Ευρώπη: αίτια και βασικά χαρακτηριστικά

Το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2010 στις 6.30 μμ θα πραγματοποιηθεί στο Μικρόπολις η δεύτερη εκδήλωση στο πλαίσιο των "συζητήσεων για την πολιτική και την ιστορία", με θέμα "Ο φασισμός στην Ευρώπη: αίτια και βασικά χαρακτηριστικά".

Περιγραφή :
Οι ρίζες του φασισμού στη συντηρητική σκέψη του τέλους του 19ου αιώνα. Οι παράγοντες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της Ρωσικής Επανάστασης. Τα φασιστικά κινήματα και καθεστώτα του Μεσοπολέμου: βασικά χαρακτηριστικά. Η ριζοσπαστικοποίηση του φασισμού κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η ευρωπαϊκή άκρα δεξιά και ο νεοφασισμός μετά τον πόλεμο.

Εισήγηση:
Λουκής Χασιώτης

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
Milza, Pierre, Οι μελανοχίτωνες της Ευρώπης. Η ευρωπαϊκή ακροδεξιά από το 1945 μέχρι σήμερα (μτφρ. Γ. Καυκιάς), Αθήνα, Scripta, 2004.
Paxton, Robert O., Η ανατομία του φασισμού (μτφρ. Κ. Χαλμούκου), Αθήνα, Κέδρος, 2004.
Payne, Stanley, Η ιστορία του φασισμού (μτφρ. Κ. Γεώρμας), Αθήνα, Φιλίστωρ, 2000.