Για το εργαστήρι σκηνογραφίας

Τα μαθήματα του εργαστηρίου σκηνογραφίας δε θα γίνουν αυτή και την επόμενη Κυριακή (24 και 31 Ιανουαρίου).

Τα μαθήματα θα συνεχιστούν κανονικά από την Κυριακή 7 Φλεβάρη.