17/01/10 Συνάντηση αυτομόρφωσης για τον κινηματογράφο: Γερμανικός εξπρεσιονισμός


Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου στις 8.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συνάντηση αυτομόρφωσης της ομάδας προβολών κ κινηματογράφου (στο χώρο της ομάδας, στο 2ο όροφο), με θέμα το Γερμανικό Εξπρεσιονισμό.