Διαχειριστική Συνέλευση - Τρίτη 17/1

Αν το μικρόπολις αποτελεί για μας έναν χώρο στον οποίο συλλειτουργούμε με οριζόντιες δομές και αν αντιλαμβανόμαστε τη σημασία της συμμετοχής μας σε αυτό, τόσο σε επίπεδο δραστηριοτήτων, όσο και αποφάσεων, χωρίς να τις «αναθέτουμε σε άλλους»
δεν μπορεί παρά να παραβρεθούμε στη διαχειριστική συνέλευση της Τρίτης 17/1, στην οποία θα συζητηθεί η αυτοδιαχείριση του χώρου.