ομάδα «Καλλιέργεια γης – Παραγωγή Τροφής»ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΟΜΑΔΑΣ
«ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΗΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ»


Η ομάδα «Καλλιέργεια γης – Παραγωγή τροφής» του Μικρόπολις, δημιουργήθηκε το Μάρτιο του 2012 και συμμετέχει στην ομάδα Περιαστικών Καλλιεργειών Ανατολικής Θεσσαλονίκης «ΠΕΡ.Κ.ΑΝ.ΘΕΣ», βάσει του πλαισίου αρχών λειτουργίας της τελευταίας, η οποία δραστηριοποιείται στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα στην Καλαμαριά καλλιεργώντας με φυσικό τρόπο τη γη σε έναν συνεργατικό λαχανόκηπο. Μετά από αίτημά μας στη συνέλευση της ομάδας «ΠΕΡ.Κ.ΑΝ.ΘΕΣ.» μας έχουν παραχωρηθεί ήδη, 3 μερίδια συνολικής έκτασης, περίπου, 120 τ.μ.
Συμμετέχοντας στην ομάδα «ΠΕΡ.Κ.ΑΝ.ΘΕΣ.» επανοικειοποιούμαστε και ταυτόχρονα απελευθερώνουμε έναν χώρο του πρώην στρατοπέδου Κόδρα, και αυτή η δράση μας έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ανοιχτού εγχειρήματος στο οποίο δεν υπάρχουν πλέον ιδιοκτήτες γης, αλλά μια συνέλευση που συνδιαμορφώνει τον τρόπο λειτουργίας της εκεί. Θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο εναντιωνόμαστε στα σχέδια «ανάπτυξης» και ιδιωτικοποιήσης που οδηγούν στη λεηλασία της φύσης, προφυλάσσοντας το χώρο με την παρουσία μας. Προσπαθούμε να βρούμε μόνοι μας λύσεις στα ζητήματα που μας απασχολούν μέσα από συλλογικές, αδιαμεσολάβητες, οριζόντιες διαδικασίες, με αλληλοσεβασμό, απέναντι από λογικές ιεραρχίας και εμπορευματοποίησης, σχέσεις εκμετάλλευσης, ρατσιστικές συμπεριφορές, καθώς και κάθε είδους διακρίσεις. Αντιλαμβανόμαστε το εγχείρημα αυτό σαν μέρος ενός συνολικότερου αγώνα για να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας.
Στόχοι της ομάδας:.
*Εκπαίδευση- ενημέρωση στην καλλιέργεια  γης (δεδομένου ότι οι περισσότεροι από εμάς δεν είχαν καμία επαφή με την καλλιέργεια γης στο παρελθόν)
*Καλλιέργεια της γης με βάση τις αρχές της βιολογικής ή φυσικής καλλιέργειας.
*Παραγωγή καθαρών, ασφαλών και χρήσιμων για τον ανθρώπινο οργανισμό τροφίμων.
*Προαγωγή σχέσεων αλληλεγγύης και συντροφικότητας
*Δημιουργία ενός πυρήνα ισονομίας και συνεργασίας στα πλαίσια της άμεσης δημοκρατίας.
*Ανταλλαγή γνώσεων, υπηρεσιών και προϊόντων στη βάση των ουσιαστικών αναγκών μας.
*Διάδραση με άλλες ομάδες-εγχειρήματα της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο
*Συλλογή και διατήρηση σπόρων από τις ντόπιες – παραδοσιακές - βιολογικές ποικιλίες.
*Εκπαίδευση στη μεταποίηση, συντήρηση και αποθήκευση τροφίμων (παρασκευή σάλτσας, μαρμελάδας, τουρσί κλπ)
Απώτερος σκοπός της ομάδας μας και αφού θα έχουμε δοκιμαστεί όλοι οι συμμετέχοντες σε επίπεδο συνέπειας και συνεργασίας, είναι η αναζήτηση μεγαλύτερου χώρου για τη δημιουργία εγχειρήματος δομής που θα καλύπτει πραγματικές ανάγκες και θα ανταποκρίνεται στο πλαίσιο του δικτύου δομών του μικρόπολις στο οποίο θα θέλαμε να ενταχθούμε στο μέλλον.
Στην ομάδα συμμετέχουμε ήδη, περίπου 10 άτομα. Αποφασίσαμε η ομάδα μας να είναι ανοικτή προς όλους/ες, με τις εξής προϋποθέσεις α) την αποδοχή του πλαισίου της ομάδας μας και τη συμμετοχή στις συλλογικές εργασίες καλλιέργειας, β) τη συμμετοχή όσων έχουν δηλώσει διαθεσιμότητα στις συνελεύσεις του Μικρόπολις και της Περ.κ.αν.θες και γ) τη συμμετοχή στις κοινόχρηστες λειτουργίες του Μικρόπολις. Τη συμμετοχή μας στις κοινόχρηστες λειτουργίες του μικρόπολις την ορίζουμε σε μία βάρδια στο μπαρ ή μία μέρα καθαριότητας του Μικρόπολις, ο/η καθένας/καθεμία από εμάς, ανά μήνα. Τα νέα μέλη θα εντάσσονται στην ομάδα μετά από αίτημά τους στη συνέλευση της ομάδας.
Επειδή, βάσει του πλαισίου της ΠΕΡ.Κ.ΑΝ.ΘΕΣ, δεν επιτρέπεται να πωληθεί το παραγόμενο προϊόν, το οποίο ούτως ή άλλως δεν επαρκεί, αυτό θα διανέμεται στους συμμετέχοντες ανάλογα με την προσφορά τους, ως ανταμοιβή για τους κόπους τους.