Μαθήματα Νοηματικής Γλώσσας

Ο πολιτισμός, ως μηχανισμός επιβίωσης των ανθρώπων, βοηθά στην προσαρμογή μας στο αντίστοιχο περιβάλλον που ζούμε. Ως περιβάλλον ορίζονται όλες οι καταστάσεις ή το σύνολο των περιστάσεων που καλείται να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος.

Ο Κωφός ζώντας σε ένα περιβάλλον χωρίς ήχους, και ιδιαίτερα χωρίς τους ήχους της ομιλίας, έχει προσαρμοστεί στο περιβάλλον αυτό και χρησιμοποιεί μια άλλη γλώσσα, οπτική. Μια γλώσσα δηλαδή που δε βασίζεται σε ήχους. Η ανάγκη των Κωφών για μια γλώσσα προσαρμοσμένη στις δικές τους οπτικές ανάγκες είναι αυτή που τους καθιστά πολιτισμική ομάδα, και όχι η απώλεια της ακοής τους (Rutherford, 1992).

Κάθε Τετάρτη και Κυριακή 8-9.30 μμ μαθήματα Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και Κουλτούρας της Κοινότητας των Κωφών.