καινούργιο πρόγραμμα της ομάδας πεζοπορίας

Την Παρασκευή 27.1.2012 μετά τις 8.00 μ.μ. η ομάδα πεζοπορίας κάνει κουζίνα με διάφορους ισπανικούς μεζέδες, δηλαδή δεν περπατάει, .... πάει tapa(s).


Κυριακή 29.01.2012

8.30 π.μ. αναχώρηση από το μικρόπολις

10.00 πεζοπορία στο βουνό Βερτίσκος

16.00 μετάβαση στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης κι ενημέρωση από την περιβαλλοντική Ομάδα Ασσήρου."Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξορμήσεις-δράσεις μας είναι η συμμετοχή στη συνέλευση της ομάδας."