ακύρωση συναυλίαςακυρώνεται
η συναυλία των Oldschool Rendex
στις 25/2