Σχετικά με τον ΧΥΤΑ Μαυροράχης...

Tο παρακάτω video δημιουργήθηκε για την εκδήλωση της Ομάδας Πεζοπορίας και της ΑΚ Θεσσαλονίκης σχετικά με τον ΧΥΤΑ Μαυροράχης και το εργοστάσιο κάυσης απορριμμάτων που πρόκειται να κατασκευαστεί στην ίδια περιοχή.