παρουσίαση-ενημέρωση για τη διαχείριση σκουπιδιών

Παρασκευή 10.02.2012
στις 8.00 μ.μ. στο καφέ του μικρόπολις.
Παρουσίαση-ενημέρωση από τον περιβαλλοντικό σύλλογο Ασσήρου - Φίλοι της γης, για τη διαχείριση σκουπιδιών και τη δημιουργία εργοστασίου καύσης απορριμάτων στο Χυτά Μαυροράχης,
ΑΚ Θεσσαλονίκης - Ομάδα πεζοπορίας