Μαγνητοφώνηση από την 1η μέρα του τριημέρου για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: "Τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής & αλληλέγγυας οικονομίας - Δομές και δυνατότητες σήμερα"