Ημερίδα: Ζωή, λόγοι, πολιτικές στον καιρό της κρίσης

                                      Σάββατο 2 Ιουνίου 2012 
 17.15                  έναρξη, προβληματική της ημερίδας
                            Αναθεωρήσεις του πολιτικού 
                            συντονίζει: Νίκος Αδάμ 

17.30-18.30         δεκάλεπτες παρεμβάσεις 

                            Η υποκειμενικότητα της κρίσης. 
                            Η επιθυμία πέραν του δυισμού υποδομής κι
                            εποικοδομήματος
                            Μπεν Μάτσας (μέσω skype) 

                            Κρίση του υποκειμένου της υπο-χρέωσης
                            και ανταμοιβής 
                            Μιχάλης Μπαρτσίδης & Σοφία Λαλοπούλου

                            Περιοχές ‘εξαιρετικού’ δικαίου στον καιρό της κρίσης 
                           Αλέκος Καρδασιάδης 

                           (Πώς) Ψηφίζει το Πλήθος; 
                            Για μία μη-στρατηγική στρατηγική 
                            Άκης Γαβριηλίδης 

                            Ο λόγος για την κρίση και η κρίση του λόγου 
                            Μαρία Μποντίλα 

                            Πολιτική στην κρίση: 
                            κινητικότητα στα άκρα-κίνηση στα όρια
                            Χρήστος Νασιόπουλος 

 18.30-19.30         συζήτηση 

19.30-20.00         διάλειμμα 

                            Νεοφιλελευθερισμός, μειονοτικοποίηση,γνώση: 
                            Εμπειρίες και (ανα)στοχασμοί 
                            συντονίζει: Κατερίνα Μόντη 

 20.00-21.00          δεκάλεπτες παρεμβάσεις 

                             ‘Γίγνεσθαι μειονότητα’: 
                              βιοπολιτικές, εμπειρίες, ανατροπές 
                              Φωτεινή Τσιμπιρίδου

                              Οι ανάπηροι στον καιρό της κρίσης 
                               Νίκος Βουλγαρόπουλος (μέσω skype)

                              Πέραν της νεοφιλελεύθερης κυβερνολογικής. 
                              Τακτικές της επιβράδυνσης 
                              Μάριος Εμμανουηλίδης 

                             Ζωή στα σχολεία και τα πανεπιστήμια 
                             στον καιρό της κρίσης
                             Ελένη Χοντολίδου 

                              Σχόλιο για την εναλλακτική γνώση στα πανεπιστήμια
                              και τα κινήματα στις ΗΠΑ τη δεκαετία του ’60
                              Άννα Κωστούλα 

21.00-22.00               Συζήτηση 

    Συμπεράσματα      
                         Η ημερίδα θα κλείσει με φαγητό και μουσικούς του δρόμου