Περί κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικού ανταγωνισμού:μια κριτική προσέγγιση

Παρουσίαση από την εισήγηση της Σοφίας Αδάμ στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον Κοινωνικό Χώρο για την Ελευθερία Μικρόπολις, στις 17/5/2012, με θέμα: "Περί κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικού ανταγωνισμού: μια κριτική προσέγγιση".