Μαγνητοφώνηση από την 2η μέρα του τριημέρου για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: "Δομές κοινωνικής οικονομίας: Υφαίνοντας την ανατροπή ή συμπλήρωμα στο υπάρχον;"