Αντι-μόρφωση για τους χαμένους πολιτισμούς της Θεσσαλονίκης


Τετάρτη 24 Οκτωβρίου ο πρώτος κύκλος στο μικρόπολις

Η ομάδα μαθημάτων διοργανώνει κύκλους αντι-μόρφωσης για τους χαμένους πολιτισμούς της Θεσσαλονίκης