Ανοιχτή διαβούλευση στο Μικρόπολις

Πρόσκληση σε ανοιχτή διαβούλευση με θέμα: :
 «Η ενηλικίωση του κινήματος απευθείας διάθεσης -αυτοπροσδιορισμός των αρχών και των στόχων του»