Κάλεσμα προς νέες "βίδες"


Η δομή της Vida ανοίγει και καλεί νέες υποψήφιες "βίδες" που επιθυμούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητές της. Η ομάδα θα παραμείνει ανοιχτή έως και την πρώτη Τρίτη του Δεκέμβρη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν στις 3 επόμενες συνελεύσεις της δομής, Τρίτη 20/11, 27/11 και 04/12, ώρα 19:30  στον 3ο όροφο του μικρόπολις, με σκοπό να γνωρίσουν τα άτομα, το χώρο και τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας.