Εκδήλωση από την ομάδα μαθημάτων

Εκδήλωση Τετάρτη 28/11
"Ποιά Θεσσαλονίκη;"