Για το Χαριστικό Παζάρι στο Μικρόπολις

Το χαριστικό παζάρι είναι μια προσπάθεια ενδυνάμωσης της οικολογικής και οικονομικής συνείδησης, ενάντια στην καταναλωτική μανία. Μια εναλλακτική μορφή οικονομικής ζωής, ένας διαφορετικός τρόπος κατανάλωσης. Ένα πάρε-δώσε χωρίς χρήματα, ένας χώρος αλληλεγγύης.

Η επαναχρησιμοποίηση δεν είναι άμυνα ή μειονέκτημα, είναι πρόταση και στόχος.