Συνάντηση για το φωτογραφικό workshop

Η επόμενη συνάντηση για το φωτογραφικό workshop θα πραγματοποιηθεί στο Μικρόπολις τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου στις 7 μμ