Παρουσίαση των ομάδων του Μικρόπολις

Την Τρίτη 5 Οκτωβρίου στις 8.30μμ, κατά τη διάρκεια της ανοιχτής διαχειριστικής συνέλευσης του Μικρόπολις θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση όλων των ομάδων που συλλειτουργούν στον Κοινωνικό Χώρο για την Ελευθερία.