Ομάδα Αρχείου

Το αρχείο της Αντιεξουσιαστικής Κίνησης Θεσσαλονίκης (στο 3ο όροφο του Μικρόπολις) πλούσιο σε βιβλία, περιοδικά, προκηρύξεις, αφίσες των τελευταίων 30 χρόνων χρειάζεται τη βοήθειά μας για να αρχειοθετηθεί ώστε με τη σειρά του να μας βοηθήσει να κάνουμε τη μνήμη συνείδηση. Όσοι έχουν υπομονή, όρεξη και αντιλαμβάνονται την ανάγκη της διάσωσης και διάδοσης του υλικού των αγώνων ενάντια στην εξουσία, μπορούν να συμμετέχουν στις εργασίες αρχειοθέτησης και ψηφιοποίησης.