Κάλεσμα για τη δημιουργία ομάδας διδασκαλίας σχολικών μαθημάτων στο Μικρόπολις

Για ποιο λόγο πραγματοποιείται το κάλεσμα;

Γιατί πιστεύουμε στη δημιουργία αυτόνομων μη-εμπορευματικών δομών σε όλους τους τομείς της ζωής, συμπεριλαμβανόμενης και της εκπαίδευσης. Γιατί δεν περιμένουμε από κανέναν αρμόδιο ή ειδικό να πάρει τέτοιες πρωτοβουλίες, γνωρίζοντας ότι αυτά τα εγχειρήματα θα προκύψουν μόνο μέσα από την αυτοοργάνωση. Αυτή η κίνηση δεν είναι μόνο μία απάντηση στην οικονομική κρίση, αλλά μία προσπάθεια για τη θέσμιση της κοινωνίας που θέλουμε.

Σε ποιους απευθύνεται το κάλεσμα;

Όχι αυστηρά σε εκπαιδευτικούς, αλλά γενικότερα σε οποιονδήποτε πιστεύει ότι μπορεί να διδάξει σχολική ύλη πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Διάθεση, κέφι και φαντασία είναι πιθανόν σημαντικότερα εφόδια από τη σχετική επαγγελματική εμπειρία.

Πως σκοπεύουμε να προχωρήσουμε;

Γνωστοποιώντας το κάλεσμα σε όσο το δυνατό περισσότερο κόσμο και ορίζοντας σαν ημερομηνία και ώρα συνάντησης την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2012 στις 7 το απόγευμα στο δεύτερο όροφο του Μικρόπολις με σκοπό να γνωριστούμε, να συζητήσουμε πως φαντάζεται ο καθένας την πρωτοβουλία και να δούμε πως θα γίνει ο συντονισμός του εγχειρήματος (μαθήματα που μπορούν να διδαχτούν, επίπεδο διδασκαλίας, διαθεσιμότητα διδασκόντων κλπ). Μετά από αυτή την πρώτη συνέλευση, ετοιμάζουμε ένα κείμενο για να ανοίξουμε το κάλεσμα και στους μαθητές πλέον, εξηγώντας το σκεπτικό και ενημερώνοντας για το τι θα κάνει η ομάδα με στόχο να ξεκινήσουμε τα πρώτα μαθήματα προς το τέλος Ιανουαρίου.

e-mail επικοινωνίας: vassilis_karageorgiou@yahoo.com