Κυριακή 1/3 στις 19:00 Πρώτη συνάντιση Θεατρικής Ομάδας