Σάββατο 21/02/15 Πρώτη συνάντιση φωτογραφικής ομάδας