"Κατασκευή χαρταετού με χαρτόνι...& ....μασκέ παρτάκι!!!!!!!!!!"Σάββατο 21/2 στις 18:30

Κατασκευάζουμε με χαρτόνι έναν δικό μας χαρταετό για να πετάξει με την φαντασία....&......μετά μασκέ παρτάκι με χορό, χοροπιδιχτό και σερπαντίνες!!!!!!!!!


Μικρότοπος