Συνάντηση για την δημιουργία θεατρικής ομάδας στο Μικρόπολις