Εκδήλωση-Συζήτηση:
Καλλιεργώντας τη συνεργασία και την αλληλεγγύη
σε πετρώδες έδαφος

Την Πέμπτη 3 Ιουνίου στις 7μμ θα πραγματοποιηθεί στο Μικρόπολις εκδήλωση-συζήτηση με θέμα "Καλλιεργώντας τη συνεργασία και την αλληλεγγύη σε πετρώδες έδαφος".

Η εκδήλωση θα ασχοληθεί με τα παρακάτω ερωτήματα:

Πώς μετασχηματίζεται ένας "συνεταιρισμός" σε συνεταιρισμό;
Πώς οικοδομούνται σχέσεις συνεργασίας μεταξύ παραγωγών, πώς αίρεται ο διαχωρισμός παραγωγών-καταναλωτών;
Τα ζητήματα της παραγωγής ενός προϊόντος αφορούν μόνο αυτούς που το παράγουν;
Τι αντιπαραθέτουμε στις αγορές;
Οι βιολογικές αγορές είναι χόμπι των αστών;
Πώς κοινωνικοποιούνται τα μέσα παραγωγής;
Πώς δημιουργούμε κοινότητες;
Πώς αποκτούν οι λέξεις νόημα;

Διοργάνωση:

Συνεταιριστική Παράκαμψη Μεσαζόντων (Σ.ΠΑ.ΜΕ)