Κουζίνα στο Μικρόπολις

Την Τρίτη 15 Ιουνίου στις 8.30μμ θα συζητηθεί στα πλαίσια της ανοιχτής διαχειριστικής συνέλευσης του Κοινωνικού Χώρου για την Ελευθερία Μικρόπολις το ενδεχόμενο λειτουργίας κουζίνας, καθώς και τα χαρακτηριστικά και ο τρόπος οργάνωσης και πραγμάτωσης του σχετικού εγχειρήματος.

Στη συζήτηση καλούνται όλοι όσοι θέλουν να συνεισφέρουν με ιδέες και προτάσεις σχετικά με το θέμα ή/και όσοι προτίθενται να συμμετάσχουν στην υλοποίηση του εν λόγω στόχου.