3/6/10 Εκδήλωση-Συζήτηση:
Καλλιεργώντας τη συνεργασία και την αλληλεγγύη σε πετρώδες έδαφος