Έκτακτες ανοιχτές συνελεύσεις της ΑΚ Θεσσαλονίκης

Την Τετάρτη 2 Ιουνίου και την Κυριακή 6 Ιουνίου στις 8.00μμ θα πραγματοποιηθούν στο Μικρόπολις ανοιχτές συνέλευση της Αντιεξουσιαστικής Κίνησης Θεσσαλονίκης με αντίστοιχα θέματα:

"Απολογισμός 9ης πανελλαδικής συνάντησης & Β-FEST 2010" και
"Αντιεξουσιαστικό φεστιβάλ & κάλεσμα στην ΔΕΘ".