εκδήλωση για το κοινωνικό ιατρείο αλληλεγγύης

Εκδήλωση -Ενημέρωση για τη

λειτουργία του Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης στη πόλη μας.
Παρασκευή 27 Απριλίου 8:00 στο 2ο όροφο στην αίθουσα εκδηλώσεων