Έναρξη πρατηρίου τροφίμων και κουζίνας στο Μικρόπολις