δράσεις ομάδας πεζοπορίας

Δράσεις ομάδας πεζοπορίας:

Παρασκευή 06.04.2012
Κουζίνα οικονομικής ενίσχυσης του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ από 8.00 μ.μ.

Κυριακή 08.04.2012
Βελβεντό. Διαδρομή από Λαγομάνα Πιερίων - καταφύγιο Ο.Σ. Κοζάνης

Σάββατο-Κυριακή 21-22.04.2012 σε συνεργασία με την ομάδα Καλλιέργεια γης-Παραγωγής τροφής του μικρόπολις.
Συμμετοχή στην πανελλαδική γιορτή ανταλλαγής ντόπιων ποικιλιών της εναλλακτικής κοινότητας " Πελίτι" στο Μεσοχώρι Παρανεστίου. Διανυκτέρευση με σκηνές.
Διαδρομή στο παρθένο Δάσος Φρακτού.